Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo tuyển dụng công chức viên chức Bộ ngoại giao năm 2018

 Bộ Ngoại giao thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 với các thông tin cụ thể như sau:

Tuyển dụng 80 công chức và viên chức các chuyên ngành sau:
1. Quan hệ Quốc tế - Chính trị Quốc tế: 38 chỉ tiêu

2. Luật pháp quốc tế: 15 chỉ tiêu
3. Kinh tế quốc tế: 11 chỉ tiêu
4. Báo chí – Truyền thông đối ngoại: 03 chỉ tiêu
5. Kế toán – tài chính: 07 chỉ tiêu
6. Công nghệ thông tin: 05 chỉ tiêu
7. Điện tử - viễn thông: 01 chỉ tiêu
- Nhóm các đơn vị công tác tại Hà Nội: 74 chỉ tiêu.
- Nhóm đơn vị công tác tại Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh: 06 chỉ tiêu (01 QHQT tiếng Anh, 01 QHQT tiếng Nhật, 01 QHQT tiếng Lào, 01 QHQT tiếng Trung, 01 KT-TC, 01 CNTT).
- Các thí sinh đăng ký nhóm đơn vị công tác (TP. Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh) ngay khi đăng ký dự thi online hoặc tại ngày Sơ tuyển – Nhận hồ sơ.
Thông tin chi tiết về nội dung tuyển dụng xem tại đây
Đăng tin: Hoàng Thị Minh Vấn
26/11/2018