Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo chương trình thực tập sinh tạo nguồn - VINPEARL TRAINEE
Vinpearl Trainee là chương trình thực tập tạo nguồn - học việc để làm việc dành cho đối tượng Sinh viên đã, đang học các nghề trong ngành du lịch hoặc gần với du lịch có nguyện vọng làm việc tại Vinpearl.
1.      Nội dung chương trình: Xem chi tiết tại đây
2.      Quy trình đăng ký
-       Điền phiếu đăng kí và nộp tại phòng 103 Nhà C (phòng Công tác SV&QHDN) (tải mẫu đăng kí tại đây)
-       Danh sách đăng ký sẽ được Nhà trường gửi trực tiếp cho Vinpearl
3.      Thời gian và địa điểm:
-       Thời gian học việc tối thiểu 02 tháng liên tục/ 01 bộ phận, và tối đa 6 tháng/ 03 bộ phận
-       Thời gian học việc: 8 tiếng/ ngày, lịch làm việc theo ca.
-       Địa điểm: tại các cơ sở của Vinpearl trong cả nước, bố trí theo nguyên tắc phù hợp với vận hành dựa trên nguyện vọng của Trainee. Trainee được đăng kí nguyện vọng bộ phận muốn học việc, và được xem xét bố trí tùy theo năng lực và điều kiện phù hợp với vận hành.

-       Người quản lý trực tiếp sẽ phân công nhiệm vụ và bố trí công việc, mỗi Trainee có thể học việc tại nhiều vị trí khác nhau trong cùng một bộ phận 

Đăng tin: Hoàng Thị Minh Vấn
06/12/2018