Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo danh sách thi lại các môn Nguyên lý I; Nguyên lý II; Pháp luật đại cương; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối CMĐCSVN ngày 05/01/2019

Trung tâm Khảo thí thông báo danh sách thi lại các môn Nguyên lý I; Nguyên lý II; Pháp luật đại cương; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối CMĐCSVN ngày 05/01/2019, áp dụng cho tất cả đối tượng học đi và học lại của K16 về trước học theo chương trình niên chế, học kỳ I năm học 2018 - 2019 như sau:

-          Ca 1: 12h45

-          Ca 2: 14h30

Danh sách thi:

1.      Nguyên lý I

2.      .Nguyên lý II

3.      Tư tưởng Hồ chí Minh

4.      Pháp luật Đại cương

5.     Đường lối Cách mạng

Ghi chú:

-         Thí sinh có mặt trước giờ thi 15’ và bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND;

-     Các sinh viên thi 2 môn trùng ca được chuyển sang phòng thi mới ở ca  khác (cụ thể xem Danh sách)

-         Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày 17h, ngày 03/01/2019.

Đăng tin: Nguyễn Kim Khánh
28/12/2018
Thông báo đã đăng:
12