Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp ( Dành cho K16 trở về trước)

Khoa Giáo dục Chính trị thông báo về việc đăng ký các lớp học phần, học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau:

1.      Đối tượng đăng ký:

- Sinh viên K16 trở về trước học đi và học lại.

2.      Thời gian đăng ký:   

-         Từ 14/01 - 18/01/2019.

3.      Thời gian học

-         Nguyên lý 2 và Đường lối CM:  Từ tuần 11/02/2019.

-         Nguyên lý 1: Từ tuần 25/02/2019.

-         Tư tưởng HCM: Từ tuần 04/03/2019.

4.      Thời gian và địa điểm nộp học phí học lại:

Nộp học phí tại Phòng Tài chính - kế toán (P106 nhà A) từ 21/01- 23/01/2018.

5.      Thủ tục đăng ký:

Đăng ký học trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo của trường theo địa chỉ: http://daotao.hanu.vn bằng tài khoản mà sinh viên đã được cấp.

Sinh viên đọc kỹ đối tượng trong lớp mở để đăng ký.

6.      Liên hệ đăng ký:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Khoa GDCT P.202C; ĐT: 02438544338 (3211).

 

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
07/01/2019
Thông báo đã đăng:
12