Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại: TV, CSVHVN, DLNNH

Để tạo điều kiện cho sinh viên hệ niên chế hoàn thành môn học, các lớp học lại: TV, CSVHVN, DNNNH vẫn học theo lịch đã thông báo.

Sinh viên không phải đăng ký lớp học tại Bộ môn (như thông báo trước), học theo thời khóa biểu đã xếp.

Trường hợp sinh viên phải học lại cùng lúc 2 môn, lên văn phòng Bộ môn (P308C) để được hướng dẫn cụ thể.

 

Đăng tin: Vũ Thị Kim Hoa
10/01/2019
Thông báo đã đăng:
12