Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018-2019 đối với SV K2016 trở về trước (lớp THCS_23, THCS_28)

Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018-2019 đối với SV K2016 trở về trước (lớp THCS_23, THCS_28):

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo đăng kí thi lại tại VPK K. CNTT từ sáng thứ Ba, ngày 15/01/2019 đến trước 15h chiều thứ Năm, ngày 17/01/2019.
Danh sách SV phải thi lại xem tại link sau: http://fit.hanu.vn/mod/forum/discuss.php?d=1978
Thời gian thi lại: 9h sáng thứ Bảy, ngày 19/01/2019 (Phòng thi sẽ được thông báo sau).
Đăng tin: Đặng Đình Quân
14/01/2019