Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO V/v NỘP TIỀN HỌC LẠI CÁC MÔN CSVHVN, DLNNH, TV, ĐCNNH

 

THÔNG BÁO

V/v NỘP TIỀN HỌC LẠI CÁC MÔN CSVHVN, DLNNH, TV, ĐCNNH

(Đối tượng: Sinh viên K16 trở về trước - các lớp hệ Niên chế)

Sinh viên đã đăng kí học lại các môn: Tiếng Việt, Cơ sở văn hóa VN, Dẫn luận NNH, Đối chiếu NNH, hoàn thành việc nộp học phíhọc lại tại Phòng Tài chính Kế toán.

Thời hạn nộp kéo dài đến hết thứ 6 ngày 18/01/2019.                      

Hết thời hạn trên sẽ không thu bổ sung học phí của các lớp học lại.

Đăng tin: Vũ Thị Kim Hoa
17/01/2019