Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÍ HỌC LẠI TV, CSVHVN, DLNNH (UPDATE)

                    THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÍ HỌC LẠI TV, CSVHVN, DLNNH

(Đối với sinh viên từ K16 trở về trước – các lớp hệ niên chế)

Để tạo điều kiện cho sinh viên học lại có thể đăng kí học lại được nhiều môn, Bộ môn Ngữ văn sẽ xếp sinh viên học lại các lớp sáng thứ 7 vào các lớp học trong tuần.

Sinh viên đã đăng kí học lại vào các lớp TV, DLNNH, CSVHVN sáng thứ 7 trên hệ thống, đến phòng 308 nhà C để được xếp lớp học phù hợp thời gian.

Thời gian xếp lớp: từ thứ 6 đến hết thứ 4 (18 – 23/01/2019).

Sinh viên đã được xếp lớp học tại Bộ môn không phải đến đăng kí lại.

* Sinh viên học 01 môn cũng phải đăng ký lớp học vì không còn các lớp sáng thứ 7

Đăng tin: Vũ Thị Kim Hoa
17/01/2019