Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ khó khăn đột xuất và hỗ trợ chi phí học tập năm 2019

Sinh viên xem chi tiết nội dung như sau:

1. Thông báo

2. Đơn xin trợ cấp xã hội

3. Đơn xin HTCPHT

4. Giấy chứng nhận hộ nghèo

 

Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 28/02/2019

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng CTSV & QHDN (P .103, nhà C, gặp cô Thúy).

 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
23/01/2019