Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018 - 2019

Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018 - 2019:

Đề nghị SV các lớp THCS_61, THCS_72, THCS_85 nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018 - 2019 tại P. 106 nhà A (gặp cô Hà).

 

Thời hạn: trước 15h chiều thứ Sáu, ngày 22/2/2019.

SV không nộp tiền học lại sẽ không được phép dự thi cuối kì.

 

Đăng tin: Đặng Đình Quân
19/02/2019