Hỗ trợ IT
(PTU) - Lịch kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực cho sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2015
STT
Khoa
Ngày kiểm tra
Thời gian kiểm tra
Nội dung kiểm tra thể lực
Yêu cầu đối với SV
1
Khoa Anh
Thứ 7
09/03/2019
(cả ngày)
- 6h30' Kiểm tra nội dung 1.
- 8h00' Nội dung 2; Nội dung 3.
- 13h30' Nội dung 4.
1- ND1: Chạy 30m
(Địa điểm: SVĐ)
2- ND2: Chạy con thoi 4x10m
(Địa điểm: SVĐ)
3- ND3: Bật xa tại chỗ
(Địa điểm: SVĐ)

4- ND4: Chạy 5' tùy sức
(Địa điểm: Hội trường)

- SV tham dự kiểm tra đúng giờ và đầy đủ.
- SV phải có thẻ sinh viên
- Trang phục thể dục và đi giày thể thao
- Đến trước giờ thông báo 10 phút để khởi động.
- Danh sách kiểm tra theo lớp giáo viên sẽ gọi tên tại khu vực kiểm tra. Nên sv không phải xem danh sách trước.
2
Khoa BĐN
3
Khoa Đức
4
Khoa Hàn
5
Khoa Ý
6
Khoa Nga
7
Khoa TBN
8
Khoa Trung
9
Khoa Nhật
Chủ nhật
10/03/2019
(cả ngày)
- 6h30' Kiểm tra nội dung 1.
- 8h00'
Nội dung 2; Nội dung 3.
- 13h30'
Nội dung 4.
10
Khoa Pháp
11
Khoa CNTT
12
Khoa Quốc tế học
13
- QTKD
- TC-NH
- Kế toán
- Du lịch
Đăng tin: Trần Văn Hải
28/02/2019