Hỗ trợ IT
(PTU) - Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2015-2019

 Chi tiết thông báo xem tại đây.

Lưu ý: 

- Các khoa duyệt danh sách sinh viên làm khóa luận chuyển Phòng QLĐT trước 17g00 ngày 18/3/2019

- Kết thúc học kỳ 8 trước ngày 25/5/2019

- Sinh viên đăng ký thi năng lực ngoại ngữ đợt 2 từ ngày 18/3 đến 01/4/2019

- Thi năng lực ngoại ngữ đợt 2: Ngày 06 (Khoa tiếng Anh và các khoa chuyên ngành) và ngày 07/4/2019 (Khoa Việt Nam học và các khoa khối ngành ngôn ngữ)

- Xét công nhận tốt nghiệp: Ngày 12/6/2019

- Lễ Tốt nghiệp ra trường: Ngày 30/6/2019

Đăng tin: Nguyễn Hữu Hòa
04/03/2019