Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp học lại môn hoc Giáo dục thể chất tháng 3 năm 2019
1- Đối tượng đăng ký học lại môn GDTC:  
Sinh viên từ khóa 2016 trở về trước đang nợ môn và đặc biệt là sinh viên năm cuối khóa 2015, 2014. 
2- Thời gian nhận đăng ký:
- Từ ngày 11/3/2019 đến hết ngày 18/3/2019 
- Mở lớp: CB, 100m, BC, BR, BB, TDNĐ, Lý thuyết GDTC.
3- Nộp lệ phí học lại:
- Ngày 21/3/2019 (P.106 Nhà A)
4- Thời gian học
 - Từ 01/4/2019 đến 15/5/2019 (Lịch học thông báo vào ngày 28,29/3/2019 tại Bảng tin Bộ môn GDTC-QP). 
5- Thủ tục đăng ký
Đăng ký trực tiếp vào Link này 
- Để được hỗ trợ đăng nhập hãy liên hệ haitv@hanu.edu.vn
* Ghi chú: - SV lựa chọn môn học lại cho phù hợp và xác định học thì hãy đăng ký.
                  - SV vì lý do sức khỏe không phù hợp với môn đã học trước thì được quyền đổi sang môn học khác 
                  - Đối với môn Chạy bền thì sinh viên vẫn bắt buộc đăng ký theo môn học đó. 
                  - Đây là đợt học lại cuối cùng trong năm học 2018-2019, Nếu sinh viên năm cuối không đăng ký học và không hoàn thành môn học GDTC trước ngày 15/5/2019 thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 
Đăng tin: Trần Văn Hải
11/03/2019