Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc cung cấp kết quả học tập học kỳ 1 năm học 18-19 của sinh viên được nhận học bổng Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana xét trao học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019

Các em sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây

Các biểu mẫu dùng cho trường hợp sinh viên xét bổ sung thay thế sinh viên bị loại:

1. Mẫu Đơn xét học bổng Kumho

2. Mẫu Sơ yếu lí lịch 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
14/03/2019