Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2018-2019

 BM Tin học cơ sở - Khoa CNTT thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2018-2019 (các lớp 61, 72, 85) (xem file đính kèm tại link sau: http://fit.hanu.vn/mod/forum/discuss.php?d=2083)

SV nộp đơn phúc tra trước 11h thứ Sáu, ngày 26/4/2019 tại VPK K. CNTT (210C).

Đăng tin: Đặng Đình Quân
18/04/2019