Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định về việc công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2019

 Các em sinh viên xem chi tiết như sau:

 
 
Lưu ý: Nhà trường chuyển tiền cho sinh viên qua tài khoản ngân hàng từ ngày 22/4 đến 26/4/2019.
Đăng tin: Hà Thị Thúy
18/04/2019