Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo thi kết thúc học phần ngày 18/5/2019

Trung tâm Khảo thí thông báo lịch thi kết thúc học phần Nguyên lý I, Nguyên lý II, Pháp luật Đại cương, Đường lối cách mạng của ĐCSVN và Tư tưởng HCM học theo chương trình niên chế (dành cho K16 trở về trước) như sau:

Ngày thi: Thứ 7, ngày 18 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm thi: Nhà C.

Thời gian thi: Buổi chiều:      

-      Ca 1 (13:00 -14:20): Nguyên lý I; Pháp luật ĐC và Đường lối CM.

-      Ca 2 (14:50 - 16:10): Nguyên lý II và Tư tưởng HCM.

Danh sách thi dán tại Bảng thông báo của Khoa Giáo dục Chính trị (phòng 202 nhà C) và đăng trên trang daotao.hanu.vn vào ngày 15/5/2019.

Ghi chú:

-  Thí sinh có mặt trước giờ thi 15’ và bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

-  Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày 17/5/2019.

Đăng tin: Nguyễn Văn Kép
09/05/2019