Hỗ trợ IT
(PTU) - ĐIỂM THI LỚP HỌC LẠI DLNN_NGÀY THI 21/04/2019

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘIĐộc lập - Tự do - Hanh phúc
-----------------o0o----------------------------------o0o-----------------
ĐIỂM THI HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
 VIE210: Dẫn luận ngôn ngữ học
Học kỳ: Kỳ 2 - Lần thi: Lần 1- Năm học: 2018 -2019
STTMã SVHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm
11507100003HUỲNH PHƯƠNG ANH05/02/19972B-155.0
21307050021Phạm Tiến Đạt05/11/19952Đ-151.5
31607050035Nguyễn Thị Duyên10/07/19982Đ-161.0
41507030041Nguyễn Thị Thúy Hiền23/05/19971P-152.2
51507020032NGUYỄN THU HIỀN30/04/19971N-155.5
61407020027Phạm Xuân Hòa02/12/19961N-153.0
71507080016LƯU KIM HOÀI11/11/19971TB-151.5
81507030049Phạm Tiến Hùng02/10/19972P-153.5
91607070049Nguyễn Thị Thanh Hường27/08/19981H-166.0
101407060081Nguyễn Thị Thu Huyền06/07/19953NB-154.0
111507100031PHẠM DUY KHẢI16/12/19971B-16K
121507100034ĐINH HỒNG KỲ12/11/19971B-16K
131607040148Tạ Thị Thùy Linh05/10/19983T-162.0
141607020075Vũ Thị Khánh Ly17/10/19982N-163.0
151407100035Ngô Đức Mạnh18/08/19962B-146.0
161607090083Lê Thảo Nhi28/08/19981I-165.5
171607050081Hoàng Thị Nhung22/10/19982Đ-161.5
181607090086Nguyễn Thị Hồng Nhung08/01/19983I-16K
191507090077NGUYỄN CAO VIỆT PHƯƠNG24/05/19973I-154.0
201507100050NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG06/10/19971B-15K
211407040175Nguyễn Tất Thắng05/10/19967T-14K
221507090085CUNG PHƯƠNG THẢO14/07/19961I-166.5
231507100061HOÀNG NGUYỄN MINH THI06/01/19971B-16B
241507090089LÊ HUYỀN THƯƠNG06/11/19973I-16K
251607030110Nguyễn Thị Thanh Thủy06/05/19982P-165.0
261607090107Hoàng Thị Thu Trang23/03/19972I-16K
271607020117Lê Minh Trang13/03/19982N-163.0
281607010306Trần Hà Trang08/08/19988A-164.0
291407040222Nguyễn Thị Cẩm Tú16/01/19961T-14B
301607010322Chu Thanh Vân27/09/19984A-16K
   Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019
   Trưởng Bộ môn Ngữ văn Việt Nam
Đăng tin: Vũ Thị Kim Hoa
09/05/2019