Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng KOVA

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
        Số: 1139 /TB-ĐHHN                            Hà Nội, ngày 17 tháng  5 năm 2019
 
THÔNG BÁO
Về việc giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng KOVA
Kính gửi: Các đơn vị đào tạo
           Căn cứ Công văn ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Giải thưởng KOVA gửi Trường Đại học Hà Nội về việc giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng KOVA lần thứ 17, dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi tham gia học bổng Nghị lực và sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học tham gia hạng mục Triển vọng.
I. Học bổng Nghị lực (dành cho sinh viên giỏi vượt qua hoàn cảnh khó khăn): 05 suất
        1. Tiêu chuẩn đối với sinh viên:
-             Là sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017;
-            Điểm trung bình chung học tập tính từ học kỳ 1 đến học kỳ hiện tại đạt loại giỏi trở lên (8,0) và kết quả rèn luyện đạt từ tốt trở lên;
-Có đạo đức tốt;
-            Gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo hoặc mồ côi, bản thân sinh viên hoặc người thân ốm đau, bệnh tật; gặp biến cố trong cuộc sống và cần sự hỗ trợ để tiếp tục việc học (có xác nhận của chính quyền địa phương);
Lưu ý: Sinh viên từng nhận học bổng Nghị lực các năm trước vẫn được xét nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện. Không xét sinh viên đã nhận học bổng toàn phần từ các tổ chức khác (học bổng cấp định kỳ tháng/quý/năm và trong các năm học). Không xét sinh viên đã được nhận học bổng hoặc khoản hỗ trợ từ các tổ chức khác trong năm nộp hồ sơ và năm học gần nhất với giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.
2.Hồ sơ gồm có:
-             Đơn tham gia và bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu);
-             Bảng điểm và kết quả rèn luyện tính từ học kỳ 1 đến học kỳ hiện tại (có xác nhận của Nhà trường);
-             Các giấy tờ liên quan chứng minh (sổ hộ nghèo, gia đình chính sách, ...);
-             Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có);
-             01 bản CMND (photo công chứng);
-             01 ảnh chân dung (khuyến khích mặc áo sơ mi trắng, không dùng hình thẻ các kích thước);
-             02 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 01 tấm toàn cảnh ngôi nhà từ phía trước và một tấm bên trong;
II. Hạng mục Triển vọng (dành cho sinh viên xuất sắc và có triển vọng trong nghiên cứu khoa học): 03 suất
1. Tiêu chuẩn đối với sinh viên:
-     Là sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017;
-            Điểm trung bình chung học tập tính từ học kỳ 1 đến học kỳ hiện tại đạt loại   giỏi trở lên (9,0) và kết quả rèn luyện đạt từ tốt trở lên;
-     Có đạo đức tốt;
-            Đề tài đăng ký phải đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên trong năm nộp hồ sơ hoặc năm liền kề trước đó (từ giải Ba trở lên);
-            Sinh viên phải là chủ nhiệm đề tài;
-            Đề tài đăng ký thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ (Công nghệ Hóa dược, Sinh -Y sinh, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Nông lâm ngư, Tài nguyên và môi trường, Kiến trúc và xây dựng);
-            Các vòng để xét giải:
+ Hồ sơ bản cứng và bản mềm;
+ Phỏng vấn trực tiếp với Ban tổ chức và thực hiện yêu cầu liên quan cho việc đánh giá (nếu có).
Lưu ý không xét đối với các trường hợp sau:
-         Sinh viên từng nhận Giải thưởng KOVA- Hạng mục Triển vọng;
-         Đề tài đăng ký đã nhận được Giải thưởng hoặc học bổng tương tự từ các doanh nghiệp khác.
Ưu tiên:
-         Các đề tài có triển vọng ứng dụng cao, có ý tưởng tốt, ấp ủ khởi nghiệp,    phát triển thêm từ kết quả nghiên cứu;
-         Các đề tài có tính mới, sáng tạo.
        2.Hồ sơ gồm có:
-            Đơn đăng ký tham gia và bản báo cáo đầy đủ đề tài nghiên cứu và các giấy tờ, chứng nhận có liên quan (theo mẫu);
-             Bảng điểm và kết quả rèn luyện tính từ học kỳ 1 đến học kỳ hiện tại (có xác nhận của Nhà trường);
-            Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có);
-            01 bản CMND (photo công chứng);
-             01 ảnh chân dung (khuyến khích mặc áo sơ mi trắng, không dùng hình thẻ các kích thước).
III. Giá trị học bổng/giải thưởng:
-             Học bổng Nghị lực: 8.000.000 đồng/suất;
-            Giải thưởng KOVA- Hạng mục Triển vọng: 10.000.000 đồng/giải;
-            Thông báo kết quả và trao Giải thưởng vào tháng 11/2019 (dự kiến diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh);   
-            Được hỗ trợ tiền tàu xe, ăn (đối với sinh viên ở khác tỉnh thành tổ chức lễ trao giải) khi đến TP.Hồ Chí Minh tham dự;
-             Được tham quan các địa điểm văn hóa, lịch sử, kinh tế,... nổi tiếng;
-             Tham dự các khóa học kỹ năng;
-             Được truyền cảm hứng bởi những cá nhân xuất sắc khác trên cả nước;
     Được kết nối với các chuyên gia, cố vấn, hỗ trợ tài chính khi cần thiết (tùy từng trường hợp cụ thể).
IV. Hạn nộp hồ sơ:
       Các khoa tổ chức xét chọn và lập danh sách cùng hồ sơ liên quan, nộp cho Nhà trường qua phòng Công tác Sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp, P.103- Nhà C trước 11h00, thứ Sáu, ngày 24/5/2019.      
Nơi nhận:                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG     
 - Như trên;                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 - Lưu: VT, CTSV& QHDN.                                                                                                                         
                                                                                            (đã ký)
 
                                                                                  Phạm Ngọc Thạch            
Các em sinh viên xem chi tiết như sau:

1. Thông báo 

2. Mẫu đơn - Học bổng Nghị lực

3. Mẫu đơn- Hạng mục Triển vọng

 

 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
17/05/2019