Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO THI LẠI MÔN HỌC

 

THÔNG BÁO THI LẠI MÔN HỌC

ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO SINH VIÊN HỆ NIÊN CHẾ CHÍNH QUY HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP VÀO THÁNG 06/ 2019.

BỘ MÔN NGỮ VĂN VIỆT NAM TỔ CHỨC THI LẠI CÁC MÔN: NNHĐC, TV, CSVHVN, DLNNH

Thời gian cụ thể như sau:

- Sinh viên đăng kí thi và nộp đơn tại BM Ngữ Văn VN (P308 nhà C) từ thứ Sáu, ngày 24/05 đến thứ Ba, ngày 28/05/2019.

- Sinh viên nộp lệ phí thi tại Phòng Tài chính Kế toán vào ngày 29 - 30/05/2019 (thứ 4, thứ 5).

Yêu cầu:

1. Sinh viên làm đơn xin thi lại.

2. Xin xác nhận của khoa đủ điều kiện thi.

3. Nộp đơn cho Bộ môn Ngữ Văn VN theo thời gian đã thông báo.

Đăng tin: Vũ Thị Kim Hoa
21/05/2019