Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO THI LẠI 13.6.2019

 Khoa Giáo dục Chính trị thông báo về việc tổ chức thi lại các môn Nguyên lý I; Nguyên lý II; Pháp luật đại cương; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối CMĐCSVN, áp dụng cho tất cả đối tượng học đi và học lại của K16 về trước học theo chương trình niên chế, học kỳ II năm học 2018 - 2019 như sau:

1.     Ngày thi: Thứ 5, ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2.     Địa điểm thi: Nhà C.

3.       Thời gian thi:Buổi sáng: 

               Ca 1 (08:00 - 09:20): Đường lối CM; Nguyên lý I; Nguyên lý II; PLĐ

               Ca 2 (09:30 - 10:50): Tư tưởng HCM.

4.   Thí sinh đóng lệ phí thi lại tại VPK (P202 nhà C), từ 04/6/2019 – 07/6/2019. Sau thời gian trên,Khoa căn cứ vào kết quả thu lệ phí để in danh sách thi.

5.     Danh sách thi, phòng thi, ca thi của từng môn sẽ dán tại bảng thông báo của Khoa Giáo dục Chính trị, phòng 202 nhà C và đăng trên trang daotao.hanu.vn từ ngày 10/6/2019.

Ghi chú:

-         Thí sinh có mặt trước giờ thi 15’ và bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

-         Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày 12/6/2019.

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
07/06/2019