Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc đăng ký lớp (Niên chế)

Khoa Giáo dục Chính trị thông báo về việc đăng ký các lớp học phần, học kỳ I, năm học 2019 - 2020 như sau:

1.      Đối tượng đăng ký:

- Sinh viên K16 trở về trước học đi và học lại.

2.      Thời gian đăng ký:   

-         Từ 30/7 đến 02/8/2019

3.      Thời gian học

-         Nguyên lý 2 và Đường lối CM:  Từ tuần 12/8/2019

-         Nguyên lý 1: Từ tuần 19//8/2019

-         Tư tưởng HCM: Từ tuần 19/8/2019

-         Pháp luật đại cương: Từ tuần 19/8/2019.

4.      Thời gian và địa điểm nộp học phí học lại:

Nộp học phí tại Phòng Tài chính - kế toán (P106 nhà A) từ 05/8 đến 08/8/2019

5.      Thủ tục đăng ký:

Đăng ký học trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo của trường theo địa chỉ: http://daotao.hanu.vn bằng tài khoản mà sinh viên đã được cấp.

Sinh viên đọc kỹ đối tượng trong lớp mở để đăng ký.

6.      Liên hệ đăng ký:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Khoa GDCT P.202C; ĐT: 02438544338 (3211).

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
29/07/2019