Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2019 - 2020

Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2019 - 2020:

Đề nghị SV lớp THCS_46 nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2019 - 2020 tại P. 106 nhà A (gặp cô Hà) từ thứ Ba, ngày 20/8/2019 đến thứ Sáu, ngày 23/8/2019.

DS SV học lại xem tại http://fit.hanu.vn/mod/forum/discuss.php?d=2242

Đăng tin: Đặng Đình Quân
19/08/2019