Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc cung cấp kết quả học tập học kỳ 2 năm học 18-19 của sinh viên được nhận học bổng Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana xét trao học bổng học kỳ 1 năm học 2019-2020

 Các em sinh viên xem Thông báo tại đây

Đăng tin: Hà Thị Thúy
10/09/2019
Tin phổ cập đã đăng: