Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc quản lý hồ sơ sinh viên, in thẻ sinh viên

Các khoa đào tạo chính quy: Xem tại đây

-  Thông báo sinh viên khóa 2019 - 2023 chưa cập nhật đầy đủ thông tin lý lịch trên hệ thống phần mềm quản lý sinh viên http://qldt.hanu.vn “Mục sửa lý lịch” để bổ sung, thời gian từ ngày 16 đến 20/9/2019

- Chuyển phiếu nhập học của sinh viên trúng tuyển năm 2019 cho phòng CTSV&QHDN.

- Phối hợp với Phòng CTSV&QHDN chỉ định và nộp danh sách Ban cán sự lớp lâm thời (mẫu số 01); lập danh sách sinh viên nội trú và ngoại trú (mẫu số 02); lập danh sách nam sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ khóa 2019 – 2023 (mẫu số 03). Các khoa nộp 03 danh sách trên (bản cứng và bản soft coppy) cho Nhà trường (qua phòng Công tác SV&QHDN) trước ngày 27/9/2019userfiles/file/ctsv/TB%20in%20the,%20ghep%20HS,%20BCS.pdf

Đăng tin: Nguyễn Danh Vĩnh
11/09/2019