Hỗ trợ IT
(PTU) - Về việc tổ chức Hội thảo Học bổng Acecook Việt Nam 2019 -2020

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

        Số: 2429 /TB-ĐHHN                             Hà Nội, ngày 20 tháng  9  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo Học bổng Acecook Việt Nam 2019 -2020

cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội

              Kính gửi:   Các đơn vị đào tạo

Trường Đại học Hà Nội nhận được công văn ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Công ty Cổ phần Aecook Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo Học bổng Acecook Việt Nam năm học 2019 -2020 dành cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Số lượng và mức học bổng: 05 suất học bổng trị giá $500/suất

2. Tiêu chí xét học bổng:

a. Đối với sinh viên năm nhất (khóa 2019)

-    Sinh viên có thành tích học tập tốt (Điểm thi tốt nghiệp trên 40, điểm xét tuyển đại học trên 20, điểm tổng kết cấp 3 trên 7,0);

-    Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ,...;

-         Ưu tiên sinh viên có khả năng ngoại ngữ tốt (Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật);

-    Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đoàn hội hoặc các hoạt động công tác xã hội, có giấy xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền;

b. Đối với sinh viên năm 2,3,4 (khóa 2016, 2017, 2018)

-   Điểm trung bình chung học tập học kỳ 2 năm học  2018-2019 đạt từ 7,0 trở lên;

-    Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (khuyết tật, con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ,...);

-      Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 đạt loại Khá trở lên;

-         Ưu tiên sinh viên có khả năng ngoại ngữ tốt (Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật);

-    Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đoàn hội hoặc các hoạt động công tác xã hội;

3. Hồ sơ:

 

-              Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu);

-              Các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn trong đơn;

-    Điểm trung bình chung học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (có xác nhận của Nhà trường);

-    Điểm rèn luyện học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (có xác nhận của Nhà trường);

-    Bản sao giấy chứng nhận tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, đoàn hội, hoạt động công tác xã hội (nếu có);

-    Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ,.....

4. Mục đích chương trình:

-      Giới thiệu về công ty Acecook Việt Nam;

-   Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và thể lệ của học bổng Acecook Happiness Scholarship 2019;

-      Giao lưu giữa doanh nghiệp và sinh viên;

-      Cơ hội nghề nghiệp tại Acecook Việt Nam trong tương lai;

-      Nhận hồ sơ đăng ký học bổng và giải đáp thắc mắc.

5. Thành phần:

-      Đại diện Công ty Acecook Việt Nam;

-      Đại diện Nhà trường;

-   Sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Hà Nội khóa 2016, 2017, 2018, 2019 và sinh viên khác quan tâm.

6. Thời gian và địa điểm: 14:00 -16:00, Thứ Tư, ngày 02 tháng 10 năm 2019

                                            Phòng 102 nhà C, Trường Đại học Hà Nội

7. Quy trình đăng ký và dự tuyển:

                    Vòng 1: Đăng ký

                                           Cách 1: Đăng ký offline

1. Tải mẫu đơn tại: http://bit.ly/2NOuPKn

2. Truy cập đường link http://bit.ly/2LJuOVn và đăng tải các tài liệu cần thiết như trong mẫu đơn hướng dẫn.

3. Điền đơn đăng ký và chuẩn bị bảng điểm có dấu của Nhà trường. 

4. Sinh viên đến tham dự và nộp Đơn xin Học bổng và bảng điểm tại buổi Hội thảo do Acecook Việt Nam tổ chức.

                                           Cách 2: Đăng ký online

1. Sinh viên tham khảo các giấy tờ, tài liệu cần thiết tại link http://bit.ly/2XVJOWI
(tham khảo trang 2 của tài liệu, không cần xem xét mẫu đơn ở trang 1)

2. Chuẩn bị các tài liệu/ giấy tờ liên quan

3. Điền đơn đăng ký online và upload bản scan của các tài liệu cần thiết tại link http://bit.ly/2XF4nlS

                    Vòng 2:  Duyệt hồ sơ bởi công ty Acecook Việt Nam

Lưu ý:

-         SV cần đến dự Hội thảo tổ chức tại trường để nộp hồ sơ trực tiếp cho Đại diện công ty Acecook Việt Nam.

-         SV không nộp hồ sơ tại phòng Công tác sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp trước hoặc sau ngày Hội thảo.

8. Hạn đăng ký dự tuyển: 

-  Đăng ký online: Sinh viên hoàn thành việc đăng ký và đăng tải tài liệu online trước 17:00 ngày 20/10/2019.

- Đăng ký offline: Sinh viên đăng ký offline vui lòng nộp đơn đăng ký kèm bảng điểm có dấu của Nhà trường tại hội thảo và đăng tải tài liệu cần thiết trước 17:00 ngày 20/10/2019.

9. Thông tin liên hệ: Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình vui lòng liên hệ:

FOURTH VALLEY CONCIERGE VIETNAM: đơn vị vận hành chương trình Acecook Happiness Scholarship 2019

Email: connectjob.agent@4th-valley.com

Link đăng ký Connect Job:
https://job.connectiu.com/en/plus/event/20000272/details/

Điện thoại: 028.668.777.22 (Ms.Huyen) - Hotline: 0704.615.823

 

Nơi nhận:                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG     

 - Như trên;                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                               

 - Lưu: VT, CTSV& QHDN.                                                                                                                         

                                                                                                         (đã ký)

 

 

                                                                                          Nguyễn Thị Cúc Phương

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                       

 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
27/09/2019
Tin phổ cập đã đăng: