Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v học buổi Kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS học kì 1, năm học 2019-2020

 Bộ môn Tin học cơ sở - Khoa CNTT thông báo:

 

SV các lớp THCS học kì 1, năm học 2019-2020 sẽ học 01 buổi Kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS thuộc các tuần từ ngày 28/10 đến 13/11/2019 tại P. 801C.

Lịch chia lớp học mỗi tuần như sau (mỗi buổi 200 SV):

1. Thứ Hai, ngày 28/10/2019 (từ 17h-19h): nhóm 01, 02, 03, 04, 05

2. Thứ Tư, ngày 30/10/2019 (từ 17h-19h): nhóm 06, 07, 08, 09, 10

3. Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 (từ 17h-19h): nhóm 11, 12, 13, 14

4. Thứ Hai, ngày 04/11/2019 (từ 17h-19h): nhóm 15, 16, 17, 18, 19, 20

5. Thứ Tư, ngày 06/11/2019 (từ 17h-19h): nhóm 21, 22, 23, 24, 25, 26

6. Thứ Sáu, ngày 08/11/2019 (từ 17h-19h): nhóm 27, 28, 29, 30, 31, 32

7. Thứ Hai, ngày 11/11/2019 (từ 17h-19h): nhóm 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

5. Thứ Tư, ngày 13/11/2019 (từ 17h-19h): nhóm 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Lưu ý: SV lớp nào học đúng ngày học của lớp đó theo lịch học được phân công.

Danh sách các nhóm SV xem tại link sau: http://fit.hanu.vn/mod/forum/discuss.php?d=2293

Đăng tin: Đặng Đình Quân
16/10/2019