Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ chính quy khoá 2015-2019

 Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 - 2020, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ chính quy khoá 2015 - 2019 và các khóa trước vào thứ Năm ngày 26 tháng 12 năm 2019, Nhà trường thông báo đến sinh viên và các đơn vị như sau:

1. Sinh viên chính quy khóa 2015-2019 và các khóa trước đủ điều kiện xét tốt nghiệp làm thủ tục đăng ký xét tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa trước ngày 17 tháng 12 năm 2019.
2. Các Khoa lập Bảng tổng hợp điểm toàn khóa học của những sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định gửi về Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 20 tháng 12 năm 2019 để Phòng Quản lý Đào tạo tổng hợp trình Hội đồng xét tốt nghiệp.
3. Khoa Giáo dục Chính trị, Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng, Bộ môn Ngữ văn Việt Nam và Bộ môn Tin học cơ sở (Khoa CNTT) cập nhật điểm trên hệ thống quản lý điểm EMS và chuyển điểm chính thức của sinh viên thuộc diện xét tốt nghiệp Đợt 2 đã hoàn thành các môn học cho các Khoa và Phòng QLĐT để hoàn thiện Bảng tổng hợp điểm toàn khóa học của sinh viên.
4. Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của mình.
Nguồn: Phòng QLĐT
Đăng tin: Nguyễn Hữu Hòa
29/10/2019