Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Tư tưởng HCM và Pháp luật đại cương ngày 10/11/2019

Trung tâm Khảo thí thông báo  thi kết thúc học phần Tư tưởng HCM và Pháp luật đại cương học theo chương trình niên chế và tín chỉ (Dành cho K16,17,18,và 19) học kỳ I, năm học 2019 -2020 như sau:

1. Ngày thi: Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2019.

2. Địa điểm thi: Nhà C.

3. Thời gian thi: Buổi chiều:      

Ca 1 (13:00 -14:20): - Tư tưởng Hồ Chí Minh (tín chỉ)

Ca 2 (14:50 - 16:10): - Tư tưởng Hồ Chí Minh (tín chỉ + niên chế)

               - Pháp luật đại cương (tín chỉ + niên chế)

 4. Danh sách thi dán tại Bảng thông báo của Khoa Giáo dục Chính trị (phòng 202 nhà C) và đăng trên trang daotao.hanu.vn và trang qldt.hanu.vn vào ngày 04/11/2019.

Ghi chú:

-  Thí sinh có mặt trước giờ thi 15’ và bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

-  Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày 08/11/2019.

Đăng tin: Nguyễn Kim Khánh
29/10/2019