Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo Danh sách thi kết thúc học phần Tư tưởng HCM, Pháp luật Đại cương

 Trung tâm Khảo thí thông báo Danh sách thi kết thúc học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật Đại cương.

1. Ngày thi : Chủ Nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2019.

2. Địa điểm thi: Nhà C 

Ghi chú: 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong quá trình làm bài thi, không được mang điện thoại và các thiết bị điện tử vào phòng thi.

- Thí sinh có mặt trước giờ thi 15’ và bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND. 

- Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày thi.

 

Đăng tin: Nguyễn Kim Khánh
04/11/2019