Hỗ trợ IT
(PTU) - Lịch thi cuối kỳ các môn GDTC ( đợt học số 2 năm học 2019 - 2020)

   * Thời gian thi: 

- 6h00 thứ ba ngày 12/11/2019 thi cuối kỳ môn Chạy bền; Chạy 100m và Nhảy xa.

- 6h00 thứ tư ngày 13/11/2019 thi cuối kỳ môn Thể dục nhịp điệu; Bóng bàn; Bóng rổ; Bóng chuyền.

* Địa điểm:

- Môn thể dục nhịp điệu: Hội trường lớn.

- Môn bóng bàn: Nhà tập bóng bàn.

- Các môn còn lại thi tại Khu tập luyện TDTT trường Đại học Hà Nội.

* Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên, chứng minh thư khi dự thi.

                                                                                                        Bộ môn GDTC-QP

 

Đăng tin: Trần Thị Oanh
05/11/2019