Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo Danh sách thi kết thúc học phần ngày 16/11/2019

Trung tâm Khảo thí thông báo Danh sách thi kết thúc học phần môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II, Đường lối Cách mạng của ĐCS Việt Nam (dành cho K16, 17, 18 và 19) học kỳ I, năm học 2019-2020như sau:

 Ngày thi : Thứ 7, ngày 16 tháng 11 năm 2019,

 Địa điểm thi: Nhà C – Trường Đại học Hà Nội

-        Danh sách thi NLI

-         DS Không đủ điều kiện dự thi NLI

-        Danh sách thi NLII

-         DS Không đủ điều kiện dự thi NLII

-        Danh sách thi ĐLCM

-         DS Không đủ điều kiện dự thi ĐLCM

Ghi chú:

-  Thí sinh có mặt trước giờ thi 15’ và bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

-  Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày thi.

 

Đăng tin: Nguyễn Kim Khánh
12/11/2019
Thông báo đã đăng:
12