Hỗ trợ IT
(PTU) - Kết quả thi Pháp luật đại cương và Tư tưởng Hồ Chí Minh, kỳ thi ngày 10.11.2019

Kết quả thi  Pháp luật đại cương và Tư tưởng Hồ Chí Minh, kỳ thi ngày 10.11.2019

1. Kết quả Tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Kết quả thi Pháp luật đại cương

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Trung tâm Khảo thí (Phòng 101, tòa nhà A1). Mẫu đơn tải TẠI ĐÂY.

Thời hạn phúc khảoTừ ngày 29/11/2019 đến ngày 06/12/2019.

Đăng tin: Nguyễn Kim Khánh
02/12/2019