Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo thi lại các môn Nguyên lý I, Nguyên lý II, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối CM, Pháp luật đại cương (dành cho K16 trở về trước)

Khoa Giáo dục Chính trị thông báo về việc tổ chức thi lại các học phần sau: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần I); Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần II); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Pháp luật đại cương (Hệ Niên chế) dành cho K16 trở về trước, học kỳ I, năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Ngày thi: Thứ Hai, ngày 23 tháng 12 năm 2019.

2. Địa điểm thi: Nhà C.

3. Thời gian thi: Buổi chiều:       Từ 13h00 – 14h20

          Môn thi:    Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần I)

                Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần II)                                                            Tư tưởng Hồ Chí Minh 

                Đường lối cách mạng của ĐCSVN

                 Pháp luật đại cương

4. Thí sinh đóng lệ phí thi lại tại Phòng TC-KT (P106 nhà A), từ 16/12/2019 – 18/12/2019. Sau thời gian trên,Khoa căn cứ vào kết quả thu lệ phí để in danh sách thi.

5. Danh sách thi, phòng thi của từng môn sẽ dán tại bảng thông báo của Khoa Giáo dục Chính trị, phòng 202 nhà C và đăng trên trang daotao.hanu.vn từ ngày 19/12/2019.

Ghi chú:

-  Thí sinh có mặt trước giờ thi 20’ và bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

-  Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước 17h00 ngày -  20/12/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/12/2019.

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
12/12/2019
Thông báo đã đăng:
12