Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần ngày 10/11/2019

 Trung tâm Khảo thí thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần ngày 10/11/2019, như sau: 

- Kết quả Phúc khảo Tư tưởng HCM

- Kết quả Phúc khảo Pháp luật Đại cương

Đăng tin: Nguyễn Kim Khánh
14/12/2019
Thông báo đã đăng:
12