Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO ĐIỂM PHÚC KHẢO K.GDCT NGÀY 23.12.2019 (THI LẠI)

 Sinh viên xem điểm phúc khảo các môn Khoa GDCT tại đây.

Kết quả phúc khảo ngày 23.12.2019

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
06/01/2020