Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo vv cung cấp kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 của sinh viên được nhận học bổng Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana xét trao học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020

 Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại đây

Đăng tin: Hà Thị Thúy
21/04/2020