Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

 Sinh viên xem chi tiết như sau:

1. Thông báo

2. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ khó khăn

Đăng tin: Hà Thị Thúy
11/05/2020
Tin phổ cập đã đăng: