Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

 

Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ sinh viên xét hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng

của dịch Covid-19

 

Thời hạn: Hết ngày Thứ 6, 22/5/2020

Các em khẩn trường chuẩn bị hồ sơ nộp cho Nhà trường qua phòng 103, nhà C

Chi tiết: 

1. Thông báo

2. Mẫu đơn

 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
19/05/2020