Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020

 Các em xem chi tiết:

1. Thông báo 

2. Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội

3. Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ chi phí học tập

4. Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ khó khăn đột xuất

 

Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết từ ngày 21/5 đến hết ngày 27/5/2020 qua phòng CTSV & QHDN (phòng 103 nhà C, gặp cô Thúy).

Đăng tin: Hà Thị Thúy
21/05/2020
Tin phổ cập đã đăng: