Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

 Nhà trường chuyển tiền hỗ trợ sinh viên qua tài khoản ngân hàng từ ngày 05/6 đến 08/6/2020

Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
04/06/2020
Tin phổ cập đã đăng: