Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định kèm danh sách sinh viên được nhận trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020

 Nhà trường chuyển tiền cho sinh viên qua tài khoản ngân hàng từ ngày 09/6 đến 11/6/2020

Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây

Đăng tin: Hà Thị Thúy
08/06/2020
Tin phổ cập đã đăng: