Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo thi bổ sung của SV hệ niên chế CQ (dự kiến tốt nghiệp tháng 7/2020)

Năm nay khóa sinh viên cuối cùng học niên chế sẽ tốt nghiệp ra trường. Để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành chương trình học và xét tốt nghiệp, Bộ môn Ngữ văn Việt Nam sẽ tổ chức thi bổ sung các môn TV, CSVHVN, DLNNH, ĐCNNH.

Thứ 6, ngày 19/06/2020, BM nhận đăng kí thi bổ sung tại P 308 nhà C.

 

Đăng tin: Vũ Thị Kim Hoa
15/06/2020