Hỗ trợ IT
(PTU) - Danh sách sinh viên nhận học bổng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark

 Nhà trường chuyển tiền cho sinh viên qua tài khoản ngân hàng từ ngày 22/6 đến 25/6/2020

Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây

Đăng tin: Hà Thị Thúy
19/06/2020
Tin phổ cập đã đăng: