Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc giới thiệu sinh viên dự tuyển Giải thưởng Honda (Honda Award) năm 2020

 Các em sinh viên xem chi tiết như sau:

1. Thông báo về việc giới thiệu sinh viên dự tuyển Giải thưởng Honda

2. Mẫu Đơn dự tuyển Giải thưởng Honda

3. Hướng dẫn hồ sơ Honda

4. Clip về Honda Award :  https://drive.google.com/file/d/1eUIcf-Xz_4GzUl-HLuCm60S06lZsE1It/view?usp=sharing

 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
15/09/2020
Tin phổ cập đã đăng: