Hỗ trợ IT
(PTU) - KTX ĐH Hà Nội đã sẵn sàng cho mùa tuyển sinh và năm học mới

 Người liên hệ:

Nguyễn Huy Quang. Trưởng phòng quản lý sinh viên nội trú

Nguyễn Quyết Thắng, Phó trưởng phòng Quản lý sinh viên nội trú
Điện thoại liên hệ: +84-4-3553 4067+84-4-3553 4067 và  3854 4644
Email: quangnh@hanu.edu.vn
Điện thoại di động: 090342 8389

Hệ thống KTX như sau:
Nhà D4:    
- 21 phòng với 120 chỗ ở chất lượng cao (CLC)
- 34 phòng phổ thông 1 (PT 1) với 358 chỗ.
Nhà D5:    
- 13 phòng phổ thông 2 (PT2) với 130 chỗ. 
Nhà F:
- 12 phòng phổ thông 2 (PT2) với 144 chỗ.  
Nhà D6:    
- 64 phòng với 256 chỗ CLC  
- 16 phòng với 96 chỗ ở PT1,    
Nhà D10:
- 09 phòng với 52 chỗ ở CLC
Nhà D8:
- 15 phòng với 60 chỗ ở CLC  
- 10 phòng riêng với 20 chỗ ở
Nhà D11:
- 40 phòng riêng với hơn 60 chỗ ở
Nhà D7:
- 26 phòng riêng với 94 chỗ  
- 84 phòng CLC với 554 chỗ, gồm:
+44 phòng (272 chỗ) cho sinh viên nội trú  
+ 40 phòng (282 chỗ) cho LHS nước ngoài 
Nhà D9:
- 08 phòng riêng với 32 chỗ
Tổng hợp:
Phòng riêng:  84 phòng = 186 chỗ
Phòng CLC: 193 phòng = 1 042 chỗ
Phòng PT 1 (D4, D6):    50 phòng;  =    454 chỗ
Phòng PT 2 (Nhà F, D5):    25 phòng   =    274 chỗ
Tiêu chuẩn phòng ở
Phòng Riêng: Là phòng ở có từ 1 đến 4 chỗ; có công trình phụ và sen tắm khép kín; có lắp điều hòa nhiệt độ, bình tắm nóng lạnh, TV, tủ lạnh, quạt điện, bàn ghế học, giường đơn, chăn ga gối đệm và phục vụ vệ sinh, thay ga gối, internet…
Phòng CLC: Là phòng ở có 4, 6 hoặc 8 chỗ, có công trình phụ và sen tắm khép kín; có bình tắm nóng lạnh, TV, tủ lạnh, quạt điện, bàn ghế học, giường tầng, chăn ga gối đệm và phục vụ vệ sinh, thay ga gối, internet…
Phòng PT 1: Là phòng ở có từ 6 đến 8 chỗ, có công trình phụ+tắm khép kín; có lắp quạt điện, bàn ghế học, giường tầng không có đệm 
Phòng PT2: Là phòng ở có từ 8 đến 10 chỗ, có công trình phụ+tắm tập thể; có lắp quạt điện, giường tầng, không có đệm.

Tổng cộng, toàn bộ 9 KTX có 352 phòng ở các loại với 1956 chỗ ở các loại.

Tổng số chỗ nội trú từ năm học mới sẽ là 1819 chỗ.

Dành cho LHS 450 chỗ tại phòng CLC và phòng riêng.

Dành cho sinh viên nội trú  1291 chỗ  (700 chỗ CLC, 370 chỗ PT1 và  221chỗ PT2).

Dành 78 chỗ phòng riêng cho chuyên gia và các đối tượng khác.

Đăng tin: Bùi Viết Toàn
02/07/2014