Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO TUYỂN SINH 2014

Hội đồng tuyển sinh Nhà trường nhận đơn phúc khảo của các thí sinh (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 28.7.2014 đến ngày 15.8.2014 tại bàn số 3, bàn số 4 và bàn số 5, phòng 118, tầng 1, nhà A, Trường Đại học Hà Nội.
*Dự kiến trước ngày 20.9.2014, Nhà trường sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo.

Đăng tin: Bùi Viết Toàn
28/07/2014