Hỗ trợ IT
(PTU) - Kết quả phúc khảo tuyển sinh hệ chính quy năm 2014

Nội dung chi tiết xem tại đây.

* Ghi chú: - Các thí sinh thay đổi điểm sẽ lấy Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc Giấy triệu tập trúng tuyển tại phòng Đào tạo, phòng 118, tầng 1, nhà A.

Đăng tin: Bùi Viết Toàn
06/09/2014