Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo thi hết môn DLNN, NNHĐC

Bộ môn Ngữ văn Việt Nam tổ chức thi hết môn DLNN, NNHĐC cho sinh viên chính qui vào chiều thứ 7, ngày 29/11/2014.

Sinh viên xem SBD, phòng thi, ca thi, môn thi, thời gian, địa điểm thi tại bảng tin Bộ môn Ngữ văn từ ngày 25/11/2014 (thứ 3).

Nếu có thắc mắc gì, liên hệ với Bộ môn trước thời gian thi (trước ngày 28/11/2014) để được giải quyết.

Đăng tin: Nguyễn Thị Hà
22/11/2014