Hỗ trợ IT
(PTU) - Thi hết môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

 

       Khoa Giáo dục Chính trị sẽ tổ chức thi hết môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN cho đối tượng là sinh viên hệ chính quy K12 và K13 học đợt 1, học kỳ I năm học 2014-2015 như sau:
 
1.Thời gian thi:    Ngày 06 tháng 12 năm 2014(Chiều thứ bẩy)
                                    Ca1:  13h00 - 14h30
                                    Ca214h45 - 16h15
   2. Địa điểm thi:      Nhà C(Tầng 6 và 7)
3. Hình thức thi:  Trắc nghiệm và tự lụân
    Danh sách phòng thi dán tại bảng thông báo của Khoa GDCT phòng 202 nhà C từ ngày: 3/12 – 05/05/ 2014.
 
Ghi chú:
 
        - Thí sinh Không được sử dụng tài liệu trong quá trình làm bài thi. không được mang điện thoại và các thiết bị điện tử vào phòng thi. Thí sinh nào bị phát hiện sử dụng hoặc đem theo các thiết bị điện tử vào phòng thi trong thời gian làm bài sẽ bị coi là vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi và phải học lại
    - Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày thi.
Đăng tin: Mai Văn Huy
01/12/2014